اخبار اخبار

«بازگشت

بانک اطلاعات بیمه، مدیریت ریسک و اکچوئری جهان

به اطلاع مخاطبین پورتال می‌رساند که فایل جامعی با عنوان "بانک اطلاعات بیمه، مدیریت ریسک و اکچوئری جهان" در برگیرنده اطلاعات ذیل:

- پژوهشکده‌ها،انجمن‌ها و موسسات تحقیقاتی

- موسسات عالی و مراکز آموزشی

-نشریات

- کنفرانس های دوره ای علمی

در قسمت "اشتراک منابع دیجیتال" پورتال بارگذاری گردیده است که قابل بهره‌برداری می‌باشد.

نظر
لینک مطلب :